Om nästa föreställning

NERINGENS BOK

I Göingeskogarna vid några stora stenblock i rågången mellan Strönhult och Björkhult lär några män ha träffats på 1700 talet och här även fått undervisning av självaste djävulen i svartkonst och magi.

Skådespelet, NERINGENS BOK, tänks utspela sig i ett vägskäl i slutet av 1800-talet och handlingen kretsar kring Per Svensson, kallad Neringen.

Namnet och en svartkonstbok har han ärvt av sin morfar, Nils Joensson från Nedraryd och boken förorsakar både honom och andra en hel del problem.

En ung man återvänder från sin resa till Amerika och finner då att hans tilltänkta står beredd att bli en annans brud. Svartkonst har även här stor betydelse.

Skosnuan och annan vidskepelse ingår naturligtvis, men tanken är att dramat också presenterar en konflikt mellan svartkonst och naturmedicin, mellan vidskepelse och verklighet.

Pjäsen bygger på verkliga händelser och skildrar livet som det var i de mörka skogarna på 1800-talets slut och tanken är att bevara och sprida en del av den kultur som är kännetecknande för våra trakter. Vi vill skildra den med humor och glädje, så att man känner att denna tid inte bara var svårigheter och hårt arbete. Dans i vägskälet var ett naturligt inslag efter arbetsdagens slut och ett av de glädjeämnen man gärna unnade sig själv och andra.