26022017-BMTF Årsmöte-9

Revisor Gun Paulsson föredrar Revisionsberättelsen