26022017-BMTF Årsmöte-23

kvinnors ansvarstagande för försörjning och livgivande omsorg.