26022017-BMTF Årsmöte-14

Nu är det Mia Perssons tur att avtackas!