26022017-BMTF Årsmöte-10

Birgitta Stenbäck, redogör för valberedningrens förslag.