Bromölla Musik- och Teaterförenings övergripande uppdrag är att förmedla god scenkonst. ! !
Vi vill:!
- erbjuda Bromöllas innevånare allsidig scenkonst!
- stimulera och tillgängliggöra nyskapande scenkonst!
- sprida scenkonst utanför Bromölla tätort!
- öka medlemmarnas engagemang och inflytande i föreningens arbete!
- samverka med andra föreningar/organisationer och kulturarbetare!
- bidra till att synliggöra lokala kulturaktörer! !
Biljetter till våra föreställningar säljs på Bromölla bibliotek (0456-822 222) och digitalt genom ”bokaknappen”
vid varje föreställning.! !
Välkomna till en stimulerande kulturupplevelse.
Oktober

Hemma hos dig med Carl Olof

Datum: 2017-10-23

Tid: 18:00

Plats: Bromölla, Bromölla Bibliotek

Februari

Häxor - När drevet går

Datum: 2018-02-02

Tid: 19:00

Plats: Bromölla, Humlescenen, Humleskolan